Teams tættere på undervisningen

15-12-2021

Plakaten illustrerer hoveddimensionerne for udviklingen af teamsamarbejdet. Den kan hænges op på lærerværelset, på gangen eller et tredje sted, hvor inspiration til udvikling af teamsamarbejdet er kærkommen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-578-7 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole