Fra ufaglært til faglært - Analyse af hvor stor en andel ufaglærte, der er startet på en erhvervsuddannelse i perioden 2015-19

14-12-2021

Denne minianalyse ser på, hvor mange ufaglærte, der er startet på en erhvervsuddannelse i perioden 2015-2019. Analysen følger op på EVA’s spørgeskemaundersøgelse blandt ufaglærte i 2014. Ved at koble svarene til registerdata undersøger analysen, om de ufaglærte, der var motiverede for uddannelse i 2014, sidenhen er startet på en erhvervsuddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Maria Thiemer
Seniorkonsulent
Voksen- og efteruddannelse