Arbejdshæfte til lærere og pædagoger: Teams tættere på undervisningen

16-12-2021

I dette hæfte får du, der er lærer eller pædagog, et redskab til, hvordan I kan tage temperaturen på jeres teamsamarbejde. Lad spørgsmålene i hæftet lede jer igennem et tjek af, hvordan jeres teamsamarbejde fungerer, og hvor I måske kan gøre det bedre.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-578-7 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole