Virtuel undervisning i gymnasiet - gymnasielæreres erfaringer

18-08-2021

Hvordan har det været at være gymnasielærer under coronanedlukningen?
Og hvad fra den virtuelle undervisning kan vi bringe med os over på den anden side af Covid-19? I dette magasin får du indblik i en række gymnasielæreres erfaringer med virtuel undervisning.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-557-2(pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Læs artikler fra magasinet

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse