Undersøgelsesbaseret undervisning i naturfag i grundskolen - Vidensnotat

04-08-2021

I vidensnotatet her kan du læse forskningens bud på, hvordan en undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning kan tage sig ud i praksis, så eleverne kan profitere af den.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Naturfag

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole