Teamsamarbejdet og professionelle læringsfællesskaber - Inspiration til skoleledere

06-04-2021

I dette hæfte får du et indblik i, hvad der karakteriserer professionelle læringsfællesskaber, og om teamsamarbejdet på jeres skole fungerer som et professionelt læringsfællesskab.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: www: 978-87-7182-474-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole