Teamsamarbejde i folkeskolen - Kvantitativ analyse af teamsamarbejde med afsæt i viden om professionelle læringsfællesskaber

06-04-2021

I denne undersøgelse går vi tæt på teamsamarbejdet i den danske folkeskole, som bliver undersøgt ud fra det teoretiske begreb 'professionelle læringsfællesskaber'. Du får ny viden om, hvilke forudsætninger forskellige typer af teamsamarbejde (klasse-, årgangs-, afdelings- og fagteam) i praksis giver for, at lærerne kan udvikle og kvalificere undervisningen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-483-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole