Praktikvirksomheders erfaringer med tekniske eux-elever

13-04-2021

I denne rapport præsenterer EVA en undersøgelse af praktikvirksomheders kendskab til og oplevelse af elever fra erhvervsuddannelser med teknisk eux. Få indblik i, hvordan praktikvirksomheder vurderer de tekniske eux-elevers kompetencer, og hvilke fordele og ulemper de ser ved eux-uddannelserne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-523-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

EUX

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse