Børns start i vuggestue og dagpleje

09-04-2021

Rapporten giver viden om, hvordan dagtilbud arbejder med overgangen fra hjem til dagtilbud for de yngste børn. Den bygger på interviews med vuggestuer, dagplejere, forældre, sundhedsplejersker og pædagogiske konsulenter.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-511-4

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Opstart

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn