Digitale teknologier i undervisningen på ungdomsuddannelserne

09-09-2020

Notatet giver lærere på ungdomsuddannelserne inspiration til, hvilke pædagogiske og didaktiske overvejelser det kan være relevant at gøre sig i planlægningen af undervisning med digitale teknologier.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: www 978-87-7182-438-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse