Midtvejsevaluering af Center for anvendelse af it i undervisningen (CIU)

27-10-2020

Styrelsen for It og Læring (STIL) har bedt Danmarks Evalueringsinstitut om at varetage evaluering af centret og undersøge, om intentionerne med CIU indfries. I dette notat præsenteres resultaterne fra midtvejsevalueringen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-444-5

Opdragsgiver: Styrelsen for It og Læring

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Sara Hach
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse