Kort om kultur, æstetik og fællesskab

22-10-2020

Få inspiration til at reflektere over, hvordan du sammen med kollegaer, medarbejdere eller andre kan arbejde med pædagogiske læringsmiljøer med fokus på kultur, æstetik og fællesskab. Kataloget indeholder viden og inspiration om temaerne kulturelt indtryk og udtryk samt kultur og fællesskab. Inspirationskataloget kan bruges af dig, som arbejder med pædagogik og udvikling i dagtilbud, eksempelvis som leder, medarbejder eller konsulent.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-387-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut & Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn