Kort om krop, sanser og bevægelse

09-10-2020

Få viden og inspiration til arbejdet med krop, sanser og bevægelse. Inspirationsmaterialet kan bruges af dig, som arbejder med pædagogik og udvikling i dagtilbud, eksempelvis som leder, medarbejder eller konsulent.
Dagtilbuddets arbejde med børns kropslighed, sansning og bevægelse er med til at forme deres muligheder for at bruge og fornemme deres krop, udtrykke sig, aflæse andres kropssprog og udvikle sunde kropsvaner i barndommen og voksenlivet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-410-0

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Astrid Arbjerg Lundby
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn