Evaluering af Sundhedsdansk

23-10-2020

Region Sjælland har udviklet undervisningsmaterialet 'Sundhedsdansk' til brug på danskuddannelse for voksne udlændinge. I rapporten evaluerer EVA sproglærernes anvendelse af materialet i deres undervisning på sprogcentrene og virkninger heraf på kursisternes læring.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-420-9

Opdragsgiver: Region Sjælland

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse