Elementer i god undervisning

19-10-2020

Vidensnotatet formidler centrale pointer fra forskning om, hvad der kendetegner god undervisning i grundskolen, når det drejer sig om almendidaktiske forhold. Som en del af notatet giver EVA et bud på nogle af de centrale elementer i undervisningen, som lærere med fordel kan stille skarpt på i deres undervisning.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-450-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Bestil kataloget i trykt format hos Stibo Complete

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole