Pædagogisk praksis og faglig overbevisning

10-11-2020

Rapporten belyser pædagogisk praksis og faglig overbevisning i dagtilbud. Den ser også på ledelse og tilsyn af samt evalueringskultur i dagtilbud. Undersøgelsen bygger på data fra før, lovgivningen om den styrkede pædagogiske læreplan (SPL) trådte i kraft 1. juli 2018. Undersøgelsen er gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet og bygger på data fra den danske del af OECD-undersøgelsen Starting Strong Teaching and Learning International Survey.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: 978-87-7182-448-3 (pdf)

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt af opdragsgiver. EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn