Faglig kompetenceudvikling i dagtilbud

10-11-2020

Rapporten giver et indblik i, hvilken form for kompetenceudvikling pædagogisk personale i dagtilbud typisk efterspørger - og hvilken de får. Den ser også på, hvilke medarbejdergrupper det er hensigtsmæssigt at være opmærksom på, når kompetenceudvikling planlægges. Undersøgelsen er gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet og bygger på data fra den danske del af OECD-undersøgelsen Starting Strong Teaching and Learning International Survey.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: 78-87-7182-447-6 (pdf)

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt af ovennævnte opdragsgiver. EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Andre rapporter fra OECD's dagtilbudsundersøgelse

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn