Facilitering af lærernes samarbejde om undervisningen

23-11-2020

Er du leder på en gymnasial uddannelse, og savner du inspiration til, hvordan I kan styrke samarbejdskulturen på jeres skole? I dette magasin får du et indblik i, hvilke dilemmaer der typisk er i samarbejdet, hvad andre skoler har gjort for at få bedre samarbejde og en række refleksionsspørgsmål til jeres egen praksis.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: www 978-87-7182-429-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristian Quistgaard Steensen
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse