Et nyt perspektiv på faglige og sociale aspekter af studielivet

13-11-2020

EVA sætter i denne rapport fokus på de studerendes faglige engagement og sociale tilknytning på de videregående uddannelser. I rapporten argumenterer EVA for, at fagligt engagement og social tilknytning er helt centrale begreber i forhold til de studerendes tidsforbrug, fastholdelse og læringsudbytte. Desuden gives et bud på, hvordan man med spørgeskemaspørgsmål kan følge de to aspekter af studielivet blandt de studerende.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-452-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Trivsel

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse