14 hovedresultater af undersøgelse af pædagogisk praksis og faglig overbevisning

10-11-2020

Få de 14 vigtigste pointer fra undersøgelsen "Pædagogisk praksis og faglig overbevisning" fremstillet på en overskuelig og kortfattet måde. Undersøgelsen ser på den faglige overbevisning og pædagogiske praksis i daginstitutioner og i dagplejen, som det så ud, før lovgivningen om den styrkede pædagogiske læreplan trådte i kraft 1. juli 2018. Desuden sætter den fokus på evalueringspraksis, ledelse og tilsyn.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn