Inspiration til at styrke elevernes kreativitet

27-03-2020

Dette inspirationsmateriale forsøger med et empirisk udgangspunkt at komme nærmere de to centrale spørgsmål:
1.Hvad betyder kreativitet i en gymnasiekontekst?
2.Hvordan kan man som lærer arbejde med at udvikle elevernes kreativitet gennem undervisningen?
Inspirationsmaterialet tager udgangspunkt i rapporten Kreativitet i gymnasiet, udarbejdet af EVA.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: 978-87-7182-397-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristian Quistgaard Steensen
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse