Evaluering af Program for læringsledelse - Kort fortalt

11-03-2020

Hæftet præsenterer i korte træk resultaterne af tredje og sidste runde i EVA's evaluering af Program for læringsledelse, en skoleudviklings- og kompetenceudviklingsindsats gennemført i perioden 2015-2020 af et partnerskab bestående af 13 kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) på Aalborg Universitet samt Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). Programmet er støttet af A.P. Møller Fonden.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: 978-87-7182-393-6 (pdf)

Opdragsgiver: A.P. Møller Fonden

Denne udgivelse er lavet som et led i et samarbejde med ovennævnte fond. Fonden har doneret midler til, at EVA har kunne lave denne udgivelse. EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når vi modtager fondsdonationer.

Relateret indhold

Ditte Nissen Storgaard
Chefkonsulent
Grundskole