En profil af de studerende på velfærdsuddannelserne

05-05-2020

Notatet giver dig et indblik i, hvilke forskelle der er blandt de studerende på velfærdsuddannelser i hhv. Danmarks to største byer (København og Århus) og andre steder. Få indblik i forskelle om bl.a. køn, aldersfordeling og adgangsgrundlag. Notatet tager afsæt i regeringens ambition om større geografisk spredning af velfærdsuddannelserne for at styrke adgangen til uddannelse i hele landet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Trivsel

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse