Samarbejde om undervisningen på de gymnasiale uddannelser

10-06-2020

I rapporten kan du læse om, hvordan lærerne på de gymnasiale uddannelser samarbejder om undervisningen, og hvilken rolle pædagogisk ledelse spiller i den sammenhæng.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-402-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristian Quistgaard Steensen
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse