Gruppearbejde i folkeskolen - Elevers perspektiver på en udbredt undervisningspraksis

12-06-2020

Gruppearbejde fylder en stor del af skoledagen for de danske elever i folkeskolen. Men det er en undervisningsform, som kan være udfordrende at få til at fungere, og som stiller særlige krav til både elever og lærere. I dette hæfte kan du blive klogere på, hvordan du understøtter godt gruppearbejde set med elevernes øjne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-406-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Gruppearbejde

Ditte Nissen Storgaard
Chefkonsulent
Grundskole