Elevplaner i folkeskolen

26-06-2020

Denne rapport er EVA's bidrag til videns- og analysegrundlaget for Rådgivningsgruppen for en forenklet elevplan, som blev nedsat i forbindelse med aftalen om justeringer af folkeskolen ("Faglighed, dannelse og frihed - Justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole") i januar 2019. Undersøgelsen viser, at der er delte holdninger til elevplanen, hvilket synes uløseligt at knytte sig til spørgsmål om anvendelse: Hvem skal bruge elevplanen – og til hvad? Undersøgelsen lægger således helt grundlæggende op til en større diskussion af elevplanens formål og delmål.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-403-2

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Ditte Nissen Storgaard
Chefkonsulent
Grundskole