Voksne på erhvervsuddannelsernes hovedforløb

09-07-2020

I dette notat sætter EVA fokus på, hvilken betydning erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 har haft for hhv. tilgang , frafald og elevprofil blandt voksne på erhvervsuddannelsernes hovedforløb. Notatet bygger videre på tidligere EVA-notater (EVA, 2017; EVA, 2019) om reformens betydning for voksne på erhvervsuddannelserne og bidrager herved også med viden om, hvilken betydning erhvervsuddannelsesreformen har haft for ambitionen om, at flere voksne går fra ufaglært til faglært.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-415-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Generelt om euv

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse