Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

03-07-2020

Denne rapport indeholder evalueringen af den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere i staten. Evalueringen viser, at uddannelsen lever op til sine mål. Det vil sige, at den klæder de statslige ledere bedre på i forhold til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø samt at forebygge og håndtere udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdspladser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-414-8

Opdragsgiver: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Lederuddannelser

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse