Vidensomsætning fra forsknings- og udviklingsaktiviteter

28-01-2020

Få i denne caseundersøgelse fra EVA svar på, hvordan professionshøjskolerne og erhvervsakademierne arbejder med omsætning af viden fra FoU-projekter til uddannelser og praksis. Caseundersøgelsen tjener samtidig til inspiration for andre uddannelsers arbejde med at indfri ambitionen om en høj grad af vidensomsætning.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-307-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse