Kortlægning af professionshøjskolernes FoU-projekter med aktivitet i 2018

28-01-2020

Få et dækkende overblik over professionshøjskolernes FoU-projekter i 2018. Rapporten indgår i Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM) evaluering af professions-højskolernes og erhvervsakademiernes forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU-aktiviteter).

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-322-6

Opdragsgiver: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse