Kort om social udvikling

02-01-2020

Få inspiration til at reflektere over, hvordan du sammen med kollegaer, medarbejdere eller andre kan arbejde med børns sociale udvikling. Kataloget indeholder viden og inspiration om temaerne deltagelse og medindflydelse, empati, og legens betydning for social læring. Inspirationskataloget kan bruges af dig, som arbejder med pædagogik og udvikling i dagtilbud, eksempelvis som leder, medarbejder eller konsulent.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-334-9

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

En del af:

Social udvikling

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn