Kort om natur, udeliv og science

02-01-2020

Få viden og inspiration til arbejdet med natur, udeliv og science. Inspirationskataloget kan bruges af dig, som arbejder med pædagogik og udvikling i dagtilbud, eksempelvis som leder, medarbejder eller konsulent. Jeres indsats i arbejdet med temaet har betydning for børns muligheder for at forstå og tage ejerskab over den verden, der omgiver dem.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-338-7

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn