Undervisningspraksis i udskolingen

24-02-2020

Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af undervisningspraksis i udskolingen. Hvordan tager den daglige undervisning i udskolingen sig ud i praksis? Hvordan opleves den af de lærere, elever og ledere?

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-379-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole