Professionelle læringsfællesskaber - Udviklingsredskab til erhvervsuddannelserne

25-02-2020

Udviklingsredskabet danner sammen med vidensnotatet om professionelle læringsfællesskaber på erhvervsuddannelserne rammen for at udvikle samarbejdet mellem lærere. Du kan bruge redskabet sammen med dine medarbejdere eller kollegaer til at reflektere over og drøfte jeres samarbejde om undervisningen, så I kan udvikle en fælles praksis.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-358-5

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Teamsamarbejde

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse