Sociale forskelle i studerendes uddannelsesforventninger

24-08-2020

Notatet svarer på, om der samlet set er forskelle i uddannelsesforventningerne blandt kommende studerende med forskellige sociale baggrunde, og om der er forskelle i uddannelsesforventningerne blandt kommende studerende med samme gymnasiale karaktergennemsnit og forskellige sociale baggrunde. Arbejder du med studievejledning af unge, er der nyttig viden i notatet i relation til vejledning af kommende studerende, der overvejer hvilken type uddannelse, de skal søge ind på.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: 978-87-7182-426-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse