Pædagogisk personale i daginstitutioner og deres uddannelse

27-08-2020

Notatet svarer på, hvilken uddannelsesmæssig baggrund det pædagogiske personale i daginstitutioner har, hvilken formel efteruddannelse personalet får, og i hvilket omfang der er forskelle i sammensætningen af det pædagogiske personale kommunerne imellem.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: 978-87-7182-431-5 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn