Kort om kommunikation og sprog

13-08-2020

Få inspiration til arbejdet med børns kommunikation og sprog. Inspirationskataloget kan bruges af dig, som arbejder med pædagogik og udvikling i dagtilbud, eksempelvis som leder, medarbejder eller konsulent, og som gerne vil forstå sammenhænge mellem børns fællesskaber og deres kommunikation, vide mere om, hvordan interaktioner, sprog og kommunikation spiller sammen og ikke mindst få inspiration til, hvordan pædagogisk personale kan blive de bedste sproglige rollemodeller.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN:  (www) 978-87-7182-389-9

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut & Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn