Evaluering af madkundskab - Hovedresultater fra EVA's evaluering

27-09-2019

Hæftet præsenterer de overordnede resultater af Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) evaluering folkeskolens implementering af faget madkundskab. I hæftet skelnes der mellem resultater vedrørende organiseringen af faget og undervisning i faget, henvendt til hhv. ledere og lærere i folkeskolen. Det er hensigten, at resultaterne kan danne afsæt for relevante drøftelser om, hvordan faget kan udvikles på skolerne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: 978-87-7182-295-3

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole