Praktikvirksomheders adfærd i forbindelse med merkantile elevers overgang til hovedforløb

29-10-2019

I denne undersøgelse belyser EVA praktikvirksomhedernes adfærd ved elevers overgang fra det studiekompetencegivende forløb til hovedforløbet på de merkantile eux-forløb
Du kan blandt andet få svar på, hvilke elever praktikvirksomhederne ansætter i dag og hvilke elever, de ønsker at ansætte fremadrettet samt hvad praktikvirksomhedernes kendskab til de merkantile eux-forløb er, og hvilke begrundelser de har for at ansætte eller ikke ansætte elever.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-209-0

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

EUX

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse