Evaluering af Undervisningsministeriets læringskonsulentforløb og -aktiviteter

29-10-2019

Rapporten indeholder en evalueringen af læringskonsulenternes indsatser og anbefalinger til fremtidig praksis. Evalueringens resultater kan således bidrage til at udvikle og understøtte læringskonsulenternes fremadrettede indsatser.
Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle de personer i grundskolen, på erhvervsskoler og gymnasier, der har deltaget i læringskonsulenternes vejledning i skoleåret 2017/ 2018. Desuden er der gennemført interview på 26 skoler, fordelt på 14 grundskoler, 4 erhvervsskoler og 8 gymnasieskoler.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7119-599-6

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet. 

Anden information: Evalueringen er gennemført i samarbejde mellem EVA og VIVE

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Særlige forløb

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole