Køn og uddannelsesvalg i 9. klasse

25-11-2019

I denne rapport stiller EVA skarpt på køn og de forskelle i uddannelsesvalg og overvejelser om uddannelsesvalg, som viser sig, når piger og drenge sammenlignes. Resultaterne viser, at ungdomsuddannelserne er kønsopdelte, og at drenge og piger griber uddannelsesvalget forskelligt an. Undersøgelsen er en del af forløbsundersøgelsen "Unges veje mod ungdomsuddannelse", hvor vi følger et udsnit af en ungdomsårgang fra 8. klasse og fire år frem.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-351-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Mia Uth Madsen
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse