Evaluering af DM i Fagene

28-11-2019

Danmarks Evalueringsinstitut har evalueret DM i Fagene. I evalueringen kan du læse om elevernes egne begrundelser for at deltage, om deres udbytte og om koblingen mellem DM i Fagene og den daglige undervisning.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-315-8

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Særlige forløb

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole