Et nyt perspektiv på trivsel: Studierelaterede følelser på de videregående uddannelser

01-11-2019

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ønsker at bidrage med viden om de studerendes trivsel. Denne rapport sætter fokus på, hvordan vi kan belyse et nyt perspektiv på de studerendes trivsel, nemlig hvordan man kan måle og belyse de studerendes følelser i relation til studiet. Med denne undersøgelse supplerer vi debatten om trivsel på de videregående uddannelser med en udvidet forståelse af de studerendes følelser i relation til deres studieliv.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-331-8

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Trivsel

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse