Synet på ungdomsuddannelserne blandt unge i 9. klasse

19-03-2019

Rapporten stiller skarpt på, hvordan de unge opfatter erhvervsuddannelserne og gymnasiet i 9. klasse, og hvordan de selv motiverer deres valg af ungdomsuddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: www) 978-87-7182-269-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Mia Uth Madsen
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse