Kortlægning af kvote 2-systemet på de videregående uddannelser

08-03-2019

I dette notat kortlægger Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) centrale aspekter af kvote 2-optagesystemet, herunder søgning og optag via kvote 2, samt hvilke ansøgningsformer, der er mest almindelige. Desuden viser vi, at kvote 2-ansøgerne adskiller sig fra ansøgere via kvote 1 i forhold til motivation og afklaring, to faktorer, der er kendt for at påvirke frafaldet blandt studerende.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Kvote 2

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse