Inspiration til arbejdet med elevtrivsel

21-03-2019

I dette hæfte kan I få inspiration til, hvordan I som gymnasial uddannelse kan skabe læringsmiljøer, der fremmer elevernes faglige og sociale trivsel. Hæftet fokuserer på, hvordan dette arbejde kan udfoldes i tre forskellige arenaer, der har betydning
for elevernes trivsel.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-266-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse