Helbred blandt studerende på de videregående uddannelser

20-03-2019

Med dette notat sætter Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) spot på omfanget og konsekvenserne af dårligt helbred blandt studerende. Dermed bidrager vi med viden om, hvor mange studerende som oplever at have svigtende helbred, og hvorfor disse studerende kan have behov for særlig støtte til at gennemføre deres uddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-268-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Trivsel

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse