Grundforløb i de gymnasiale uddannelser

01-03-2019

Det veltilrettelagte grundforløb indeholder både afklarende aktiviteter, der tager højde for elevernes forskellige behov, og giver alle elever en tryg start i gymnasiet. I dette hæfte kan gymnasieledere, -lærere og -vejledere samt elevrådsrepræsentanter læse om resultaterne af følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen og se eksempler på, hvordan nogle gymnasier arbejder med grundforløbet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: www: 978-87-7182-256-4

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse