Almene digitale kompetencer i erhvervsuddannelserne

05-03-2019

Hvilke almene digitale kompetencer bør elever tilegne sig i løbet af deres erhvervsuddannelse? Og hvordan skal erhvervsuddannelserne i praksis arbejde med at understøtte, at eleverne får de fornødne digitale kompetencer? Det sætter EVA fokus på i denne analyse af behovet for almene digitale kompetencer på erhvervsuddannelserne

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Sonja Marie Staffeldt
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse