Mindsker uddannelse sandsynligheden for at modtage offentlig forsørgelse?

12-06-2019

Denne rapport undersøger effekten af at gennemføre en uddannelse på sandsynligheden for at modtage offentlig forsørgelse. Rapporten undersøger effekten af at uddanne sig til forskellige uddannelsesniveauer, og om effekten er forskellig for personer med forskellige sociale baggrunde og for udsatte unge.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-294-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse